Blog

Na t(r)opie rozwoju

Blog zacząłem pisać w 2015 roku. To było i jest do dzisiaj miejsce przecięcia się szlaków mojego świata, moich doświadczeń ze światem sprzedaży, zarządzania i rozwoju. To sposób dzielenia się moim postrzeganiem tych procesów, zjawisk, doświadczeń. I jak to blog – ma być subiektywny, nie zawsze cenzuralny, ale zawsze ukierunkowany za rozwój i rozwiązania.